Prihlasujem sa na kurz: Steakový kurz

07.11.2023 o 16:00
Miesto: Mäso od Romana, Račianska 26D Bratislava

Varianta 1.) ID poukážky (reťazec písmen a čísiel) získaš naskenovaním QR kódu cez fotoaparát tvojho zariadenia. Ten skopíruješ do tohto políčka.
Varianta 2.) Naskenuješ QR kód z poukážky cez fotoaparát tvojho zariadenia a klikneš na link z QR kódu. Ide to vtedy, ak máš takýto link v QR tvojej poukážky.
Varianta 3.) Ak máš na poukážke vytlačený pod QR kódom reťazec písmen a čísiel, vieš ho zadať sem aj ručne. (alebo použiješ predchádzajúce varianty)